Dung tích

Hương vị

Nicotine Level

Thương hiệu

Xuất xứ

Màu sắc

Sắp xếp theo:
50,000 
50,000 
50,000 

Hàng giảm giá

BalMY PRO 1200 Puffs 3%

30,000 
50,000 
50,000 
50,000 
200,000 
110,000 

Hàng giảm giá

Lio Bar 25 2500 Hơi 3%

30,000 
30,000 
50,000 
60,000 

Hàng giảm giá

Dica Bar 3000 Puffs 3%

50,000 
150,000 
30,000 
50,000 
150,000 
50,000 
200,000 
150,000 

Hàng giảm giá

Balmy Super 1200Puffs 3%

30,000 
110,000 
150,000 
100,000 
100,000 
100,000 

POD DÙNG MỘT LẦN

Closed Pod Gotex X Aspire

95,000 

POD DÙNG MỘT LẦN

GCORE G7000 DISPOSABLE POD

280,000 
110,000 
230,000 
250,000 

POD DÙNG MỘT LẦN

ATVS WARSHIP 7000 PUFFS 10ML 5%

160,000