Dung tích

Hương vị

Nicotine Level

Thương hiệu

Xuất xứ

Màu sắc

Sắp xếp theo:

Hàng giảm giá

Aspire Gotek X

200,000 230,000 

POD ĐÓNG (CLOSED POD)

Aspire Gotek Prefilled Pod

95,000 

POD ĐÓNG (CLOSED POD)

ATTACKER ULTRA POD SYSTEM 500mAh

300,000 
50,000 

Hàng giảm giá

Aspire Gotek S

230,000 260,000 

POD ĐÓNG (CLOSED POD)

Dot Switch Closed Pod by dotMod

250,000 

POD ĐÓNG (CLOSED POD)

dotMod Switch Prefilled Pod

65,000 

POD ĐÓNG (CLOSED POD)

Gotek X Matte Aspire Pod

310,000 
250,000 
150,000 

POD ĐÓNG (CLOSED POD)

ATVS Prefilled (Đầu Vị ATVS)

80,000