Dung tích

Hương vị

Nicotine Level

Thương hiệu

Xuất xứ

Màu sắc

450,000 
250,000 

Đầu đốt

RDA HKS 24mm

250,000 
30,000 
250,000 
600,000 
800,000 
30,000 
450,000 
120,000 

Hàng giảm giá

Lio Bar 25 2500 Hơi 3%

85,000 
155,000 
60,000 

Hàng giảm giá

Uwell Caliburn G2 Pod Kit

450,000 
+
Hết hàng
250,000 
+
Hết hàng
+
Hết hàng
850,000 
+
Hết hàng
1,100,000 
+
Hết hàng
1,050,000 
+
Hết hàng
650,000 
+
Hết hàng
250,000 
+
Hết hàng
+
Hết hàng
+
Hết hàng
+
Hết hàng
250,000 
+
Hết hàng
250,000 
+
Hết hàng
250,000 
+
Hết hàng
250,000 
+
Hết hàng
250,000 
+
Hết hàng
250,000 
+
Hết hàng
250,000 
+
Hết hàng
250,000 
+
Hết hàng
+
Hết hàng
250,000 
+
Hết hàng
+
Hết hàng
+
Hết hàng

Hàng giảm giá

Adapter Vinci / Vinci X

110,000 
+
Hết hàng
500,000 
+
Hết hàng

Hàng giảm giá

Smoant Charon Mini 225W

1,000,000 
+
Hết hàng
10,000 
+
Hết hàng
450,000 
+
Hết hàng
30,000 
+
Hết hàng
70,000 
+
Hết hàng
80,000 
+
Hết hàng

Hàng giảm giá

Starss Icon Pod Starter Kit

250,000 
+
Hết hàng
250,000 
+
Hết hàng
250,000 
+
Hết hàng
250,000 
+
Hết hàng
250,000 
+
Hết hàng
150,000 
+
Hết hàng

Đầu đốt

Gemz Axis RTA

500,000 
+
Hết hàng
250,000 
+
Hết hàng
250,000 
+
Hết hàng

Hàng giảm giá

Box Voopoo Drag X007

950,000 
+
Hết hàng
250,000 
+
Hết hàng
500,000 
+
Hết hàng
100,000 
+
Hết hàng