Dung tích

Hương vị

Nicotine Level

Thương hiệu

Xuất xứ

Màu sắc

Sắp xếp theo:
250,000 
450,000 
300,000 
350,000 
350,000 
320,000 

Hàng giảm giá

Adapter Vinci / Vinci X

110,000 

Hàng giảm giá

RDA HKS 24mm

250,000 
350,000 
30,000 
250,000 
700,000 
600,000 

Hàng giảm giá

Vandy Vape Berserker MTL RTA

800,000 
250,000 
200,000 
250,000 
200,000 
200,000 
200,000 
200,000 

Hàng giảm giá

ASPIRE VILTER KIT

320,000 
200,000 
200,000 
30,000 

Hàng giảm giá

ASPIRE FAVOSTIX KIT

650,000 
250,000 
300,000 
450,000 
50,000 
320,000 
50,000 

Hàng giảm giá

BalMY PRO 1200 Puffs 3%

30,000 
350,000 

Hàng giảm giá

ZQ XTAL PRO POD

450,000 
250,000 
250,000 
250,000 
250,000 
250,000 
250,000 
250,000 
250,000 
250,000 
250,000 
250,000 

Hàng giảm giá

ASPIRE FLEXUS Q

525,000 
450,000 
50,000 

Hàng giảm giá

GEEKVAPE ONE POD MOD

550,000 
320,000 
320,000 
250,000 
120,000 

Hàng giảm giá

Wizvapor Mini Beeper

1,000,000 
50,000 
450,000 
450,000 

Hàng giảm giá

OXVA XLIM SE KIT 25W

250,000 
250,000 

Hàng giảm giá

Lio Bar 25 2500 Hơi 3%

30,000 
250,000 
250,000 
30,000 
50,000 
250,000 
250,000 
60,000 

Hàng giảm giá

ASPIRE FLEXUS BLOK KIT

550,000 
250,000 
250,000 
250,000 
250,000 
300,000 
250,000 
250,000 
350,000 

Hàng giảm giá

Dica Bar 3000 Puffs 3%

50,000 
280,000 
280,000 
280,000 

Hàng giảm giá

RINCOE JELLYBOX W POD KIT

200,000 
400,000 
200,000 
200,000 
200,000 
200,000 
200,000 
200,000 
200,000